Pagpapahayag ng mga Pangalan na Napiling Kasali sa Preliminary Eliminations


入圍名單公告

【菲律賓文 增補入圍公告】
由於網路票選灌水嚴重,籌備小組(主辦單位)將依據留言則數與文章品質,另外推薦一至兩篇稿件進入決選,作為彌補。 對於票選辦法的疏失及無法防堵灌水程式,籌備小組特此致歉。
Dahil nagkaroon ng malubhang pag-uulit ng botohan sa Internet, ibabase ng organizer ayon sa bilang ng comments at sa kwalidad ng ulat, at muling magrerekomenda ng isa o dalawa pang entry na makasali sa final na kompetisyon. Ang organizer ay humihingi ng paumanhin rito sa kaligtaan at sa pangyayaring hindi naiwasan ang dobleng pagboto.

【增補入圍文章】

Emily T. Malayas / Tula
http://2014tlam-ph.blogspot.tw/2014/05/tula_22.html

MUMAR SORIANO PACIS / "BEST HAPPY LOVE STORY EVER
http://2014tlam-ph.blogspot.tw/2014/06/best-happy-love-story-ever.html【母語評審入圍】

http://2014tlam-ph.blogspot.tw/2014/04/tayoy-iisa-kahit-magkaiba.html

http://2014tlam-ph.blogspot.tw/2014/05/ang-isang-munting-pangarap.html

http://2014tlam-ph.blogspot.tw/2014/05/apat-na-sulok.html

http://2014tlam-ph.blogspot.tw/2014/05/linpan.html

http://2014tlam-ph.blogspot.tw/2014/05/paglisan.html【網路票選入圍】

http://2014tlam-ph.blogspot.tw/2014/04/ang-aking-magulang-ang-aking-kayamanan.html
總星數:151856

http://2014tlam-ph.blogspot.tw/2014/05/pe-in-chipmos-technology-chupei-city.html
總星數:251207

http://2014tlam-ph.blogspot.tw/2014/05/kwentong-ofw.html
總星數:150264

http://2014tlam-ph.blogspot.tw/2014/05/tula_1542.html
總星數:227138