Mga Nanalong Entries


- 得獎名單公佈 -

Unang Gantimpala
Isang taong magkakamit, NT$100,000 premyo at isang trophy.
http://2014tlam-vn.blogspot.tw/2014/04/giac-mo-noi-xu-nguoi.html

Gantimpala mula sa mga Tagasuri
Isang taong magkakamit, NT$80,000 premyo at isang trophy.
http://2014tlam-vn.blogspot.tw/2014/05/mua-nhan-chin.html

Outstanding Award
6 magkakamit, NT$20,000 bawat isa at isang award certificate.
★ Nguyễn Cẩm Thùy / Nỗi Lòng Người Con Xa Xứ 
http://2014tlam-vn.blogspot.tw/2014/05/noi-long-nguoi-con-xa-xu.html

http://2014tlam-id.blogspot.tw/2014/04/kisah-ye-feng-dan-carlos.html

http://2014-tlam-th.blogspot.tw/2014/05/blog-post_31.html

http://2014tlam-vn.blogspot.tw/2014/05/dong-nhat-ky-trong-em.html

http://2014tlam-id.blogspot.tw/2014/03/asap-hitam-di-suriah.html

★ Nanik Riyati / KEJUJURAN DAN HIJABKU
http://2014tlam-id.blogspot.tw/2014/04/kejujuran-dan-hijabku.html


2014 Taiwan Literature Award for Migrants
Tagasuri Nahabag sa Hirap ng OFW, 
“Pangarap sa Ibang Bayan” Nagkamit ng Gantimpalang $100,000

Ang Unang Migrants’ Literary Awards ay ginanap sa pamumuno ng Chinese Association for Foreign Spouses and Labors’ Voice at ng National Museum of Taiwan Literature. Kasamang isinagawa ng Association para sa Pag-unlad ng mga OFW at nagbigay din ng suporta ang Deparmento ng Kultura, Pegatron Corporation, Mr. Thong Tsihsien, Junyi Academy, Western Union at Thinking Taiwan Foundation. Kabilang sa mga co-organizer ang mga Economic and Cultural Offices ng apat na bansa – Vietnam, Thailand, Indonesia at Pilipinas at ang LAKBAY (media sa katutubong wika ng Timog-Silangang Asya), The Migrants, The Manila Post, Intai, TIM, Radio Taiwan International at iba pa.

Mula Marso 2014 nang simulan ang pagtanggap ng mga entry, may total na 260 entries ang sumali (Indonesia 107, Pilipinas 74, Vietnam 63, Thailand 16). Mula sa apat na wikang ito, pinili ng mga tagasuri at ng mga Web Users ang 42 entries (Indonesia, Pilipinas, Vietnam - 11 bawat bansa, Thailand 9) na pumasok sa finals. Isinalin ang mga entries sa wikang Intsik at ibinigay sa 5 tagasuri na puro mga kilalang manunulat at mga iskolar sa Taiwan. Matapos ang matinding pagtatalakay at dalawang beses na botohan, napili ang 8 entries (Vietnam 4, Indonesia 3, Thailand 1). Nakakapanghinayan at walang napiling entry sa Pilipinas dahil tula ang mas madaming entries at hindi naipapahayag ang buong kahulugan matapos maisalin. 

Inaakala ni Tagasuri Lo Yijyun na ang Unang Migrants’ Literary Awards ay may malaking kahulugan sa lipunan ng Taiwan. “Napakadaming mga sugat at paghihirap, mga damdamin, nawasak na pamilya, nasawing pag-ibig . . . Nabago ang dating paglalarawan ng media at lipunan sa kanilang mga walang boses at walang maipahiwatig.

Ayon kay Tagasuri Ku Yiling, naakit siya sa mga detalyadong paglalarawan na nakasulat. May mga ulat na nagsasaad ng Taiwan mula sa paningin ng isang dayuhang manggagawa at naging malalim ang impresyon lalo na ang ukol sa kaibahan ng lunsod at probinsiya. Sinabi ni Tagasuri Ting Mingching na kanyang pinili ang mga ulat na may kuwentong nilalaman upang ang mga mambabasa mula sa Taiwan ay magkaroon ng nais na lalong maunawaan at madama ang kalagayan ng mga dayuhang imigrante at manggagawa.

Ang mga sumali sa literary awards ngayon ay may tula, maiksing kuwento at pagsasalaysay. Walang ginawang paghihiwalay sa kategorya sa pagsusuri. Iminungkahi ni Tagasuri Huang Jinsu na bawasan ang kategorya ng ulat dahil magkakaiba ang pagtasa sa magkakaibang uri ng ulat. Ukol sa kwalipikasyon ng mga tagasuri, inaakala ng mga tagasuri na hindi sapat ang kanilang mga katangian bilang tagasuri dahil hindi nila naintindihan ang orihinal na wikang ginamit sa pagsulat ng ulat. Ngunit sumasang-ayon sila sa kakaibang kahulugan ng ganyang paligsahan kaya pumayag silang makisali sa aktibidad.

Sinabi ng Chairman ng mga Tagasuri na si Chen Fangming, nakikita niya sa pagitan ng mga salitang nakasulat ang kalupitan ng Taiwan, ang pagiging mahiyain ng mga dayuhan dito, ang kanilang kapalaran at ang kanilang takot. Inaakala niyang isang immigrant society ang Taiwan. Isang malaking bilang ng mga imigrante mula sa Southeast Asia ang lumilipat rito at dala nila ang magkakaibang wika, kultura, alaala at kasaysayan. Inaasahan ni Chen Fangming na maiakda ng mga imigrante ang kanilang mga karanasan sa buhay dito sa Taiwan, gawin na librong literaryo at palawakin ang hangganan ng Taiwan literatura.

Ang Work Group Leader na si Chang Cheng ay humihingi rin ng paumanhin sa maraming pagkukulang sa buong proseso. Kabilang na rito ang pagsasalin ng mga ulat na nagbawas sa kulay ng komposisyon ng dating may-akda at dahil na rin sa badyet sa pera kaya hindi kinategorya ang mga ulat, nagdulot ng kahirapan sa mga tagasuri at naging hindi makatarungan sa mga sumali. Ang limitasyon na sa Internet ang pag-submite ng kalahok ay naging hindi pabor sa mga hindi sanay gumamit ng computer. At dahil walang bayad ang ginamit na website, hindi matatag ang website at hindi naiwasan ang multiple voting sa preliminary.

Ang sabi ni Chang Cheng, ang Unang Migrants’ Literary Awards ay may dalawang layunin: Una ang pagnanasang literatura ang gamitin bilang paraan, ang gantimpala bilang tukso, upang maitulak ang mga imigrante at dayuhang manggagawa sa itaas ng entablado at upang mabigyan ng pansin ng Taiwan lipunan. Ang pangalawa ay upang maisulat ng mga imigrante sa salita ang kanilang pangkaraniwang nakikita at nararamdaman, at mabigyan ang Taiwan ng isang tunay na pagpupuna at komento.

Mga Nagtamo ng Gantimpala sa Unang Migrants’ Literary Awards:
* Unang Gantimpala, NT$100,000 papremyo:  Pangarap sa Ibang Bayan (Giấc mơ nơi xứ người), may-akda Đinh Thị Lĩnh(丁氏領), isinulat sa wikang Vietnamese.
* Gantimpala mula sa mga Tagasuri, NT$80,000 papremyo:  Nang Mahinog ang mga Longan (Mùa nhãn chín), may-akda Lê Hoàng Hiệp(黎煌協), isinulat sa wikang Vietnamese.
* Anim (6) Outstanding Award , bawat isa ay may NT$20,000 premyo:
1. Tinig ng mga Batang Malayo sa Sariling Bayan (Nỗi Lòng Người Con Xa Xứ), may-akda Nguyễn Cẩm Thùy阮錦垂, isinulat sa wikang Vietnamese.
2. Kuwento ni CARLOS at Yueh Fong (Kisah Ye Feng dan Carlos), may-akda Erin Cipta, isinulat sa wikang Indonesian.
3. Walang Hangganan sa Pakikipagkaibigan (มิตรภาพไร้พรมแดน), may-akda Mrs Khemphon Sridongphet, isinulat sa wikang Thailand.
4. Diary sa Malalim na Gabi (Dòng nhật ký trong đêm), may-akda Lê Thúy Vịnh(黎翠灣), isinulat sa wikang Vietnamese.
5. Maitim na Usok sa Syria (Asap Hitam Di Suriah), may-akda Sri Yanti, isinulat sa wikang Indonesian.
6. Katapatan at Pagsunod (Kejujuran anh Hijabku), may-akda Nanik Riyati, isinulat sa wikang Indonesian.


Mula sa mga Tagasuri 評審感言
Bukod sa Literary Awards, mayroon pa bang ibang bagay na maari nating gawin?
在文學獎之外,是不是還有其他我們可以做的事?

Huang Jinsu 2014/7/15  黃錦樹 2014/7/15

Ito ay isang kakaibang Literary Award. Siya na ang maaring pinakamakabuluhan sa lahat ng mga malalaki at maliliit na literary awards sa Taiwan.

Sa panahon na malapit nang mawala ang mga literary awards at kinukuhanan ng pagkakataon ng mga taong nagnanais sa papremyo, ang award na ito na may sagabal dahil sa paggamit ng sariling katutubong wika, ang siya na sigurong dahilan sa kanyang pagbubukod. Bilang tagasuri, habang nagbabasa ay paulit-ulit din naming iniisip kung ano ang panitikan o literature, kung ano ang unang nasasaisip ng literary award, ang kanilang kahalagahan at wastong kabuluhan, ang wastong panindigan ng tagasuri at iba pa.

Ngunit may mga problemang nararapat na bigyan ng pansin sa ganitong sistema. Isang magandang pagkakataon ng mga sumali ang pagpapahayag sa sariling wika ngunit kung sa higit na mainam na sitwasyon, ang mga taong may kakayahan sa kanilang wika ang siyang maging tagasuri. Ibig sabihin, kulang ang kwalipikasyon namin bilang mga tagasuri. Dapat may handa at may alam din kami ukol sa mga wika ng mga imigrante. Pero kami ay wala – makikitang hindi pa umaabot sa ganyang grado ang Taiwan literature – at kinakailangang isalin ang mga entries sa wikang Intsik. Subalit marahil ang layunin ng literary award ay upang mabasa ng ating mga Chinese na mambabasa, upang makuha ang atensyon ng mga Chinese readers. Ang kabutihan ng ganyang paliguy-ligoy, bukod sa bigyan ng kaunting sagabal ang mga hindi nararapat sumali, ay napalalim ang partisipasyon at paglahok ng mga tagasalin. Ang kanilang kakayahan sa pagpapahayag sa wikang Intsik, ang pagpapahalaga nila ay naging isang mahalagang papel. Sa ibang salita, isang uri ng pagtulong ang papel ng tagasalin sa ganitong uri ng kompetisyon. Sila ang naghahanap ng nararapat na salitang Intsik at lumikha ng posibilidad ng pag-uunawa.


Halos lahat ng mga sumali sa kompetisyon na ito ay mga amateur sa panitikan. Maaring ang panitikan ay itinuturing nilang nasa malayo at isang karangyaan. Narito sa isang banyagang bansa ng Taiwan at kung hindi gaanong kasuwerte, maaring sa paghahanapbuhay pa lamang ay sagad na ang lakas ng katawan. At ang pagbuo ng isang ulat na pampanitikan ay tila isang mahirap na laban ng naaangkop na salita at wika. Hindi mapigilan na ang huling konsiderasyon nating mga tagasuri ay literatura. Hindi kaya natin nakaligtaan ang tawag at alulong ng iba pa nilang paghihirap nang dahil lamang sa kanilang pagkukulang sa kasanayan sa pagsusulat ng literatura? Sa kabilang panig, bukod sa literature awards, mayroon pa bang ibang bagay na maari nating gawin?