Lubos na gumagalang

2014-05-19 / Sharlita M. Quinatadkan / Lubos na gumagalang / Tagalog / Wala