Ang Aking Magulang Ang Aking Kayamanan

2014-04-18 / Ana Luisa Lu / Ang Aking Magulang Ang Aking Kayamanan / Pilipinas 菲律賓 / Phil-Tai Organization 

ANG AKING MAGULANG ANG AKING KAYAMANAN
(ANA LUISA L. LU)

AKO AY MAPALAD SA AKING MGA MAGULANG
SILA ANG AKING GABAY SA PAGTAHAK SA LANDAS NG BUHAY
MAHAL KO SILA NA WALANG KAPANTAY
SILA ANG NAGBIBIGAY SIGLA SA AKING BUHAYDI KO MAISIP KUNG ANO ANG GAGAWIN
KUNG WALA SI INAY AT ITAY NA MATIYAGA SA AKIN
HANGAD KO SA KANILA'Y MABUTING KALUSUGAN
HABANG BUHAY MAKAMIT ANG KALIGAYAHANSA BAWAT HAKBANG KO, SILA ANG AKING GABAY
SA PAGSUBOK AT TAGUMPAY KO SILA ANG AKING KARAMAY
SI ITAY ANG AKIN HALIGI AT SANDALAN
SI INAY NAGBIGAY ILAW AT LIWANAG SA AKIN DADAANANHUWAG SAYANGIN SA PANAHON NA KASAMA SILA
PAHALAGAHAN, IGALANG AT SILA AY ATING SUNDIN
HIGIT SA LAHAT MAHALIN ANG MAGULANG NA BIGAY SA ATIN
DAHIL SILA ANG TUNAY NA KAYAMANAN NA MAITUTURING........