PAGSUBOK2014-05-26 / Ana / PAGSUBOK / Pilipinas 菲律賓 / WALA

PAGSUBOK


Sa mundong ito na ating kinalalagyan
Problema ay palaging nariyan
Na siya namang di natin maiwasan
Kailangan lamang ay tatag ng kalooban.


Gulong ng buhay maraming nagwiwika
Ngayon sa itaas, bukas sa ibaba
“Habang may buhay, may pag-asa”
Ika nga , wika ng iba

Pasasaan nama’t ito’y malulutasan
Tatag ng kalooban ang siyang kailangan
Lagi lamang sana nating pakatatandaan
Walang pagsubok na di malalampasan


Ang tanging payo ko sa lahat lamang
Huwag padadala sa mga kasawian
Pagtawag sa Diyos ang kailangan
Dahil Siya ang patnubay at kalutasan sa
lahat ng problemang ating tangan.