TULA

2014-03-31 / Madeline Obra Cruz / TULA / Tagalog / WALA

"KAILAN"
Di niyo lang alam tunay na nararamdaman
Kasiyahang nadarama'y pahapyaw at panandalian lamang
Sapagkat hanap ng puso'y
Pagkalingang tunay sa piling ng mga mahal sa buhay.

Kailan n'yo mababatid ang buhay na ninanais
Ang paglayo ko'y walang katumbas na sakit
Sapagkat iniwan munting anghel na ang tanging hangad ay
maibigay ang inyong nais
At maibigay ang kasiyahang walang kaparis.
Maging kaoalit man nito'y luha at pangungulila.

Ngunit kailan nyo bibigkasin,ang mga salitang gustong dinggin
Sapagkat nahihirapan din sa pagtugon ng inyong mga hiling
Kailan n'yo ipababatid na ako'y may halaga rin
Kailan nyo sasabihin na bumalik ka na sa aming piling
At ikaw ay aarugain at pakamamahalin
Yan ang mga salitang namumutawi sa mga isip namin.