Ukol sa Migrants' Literary Awards

Migrants' Literary Awards, tulad ng isinasaad ng pangalan, ay literatura o panitikang mula sa mga imigrante (dayuhang asawa) at mga migrant workers (dayuhang manggagawa).

Sa kasalukuyan, malapit na sa 500,000 katao ang bilang ng mga dayuhang manggagawang mula sa Timog-Silangang Asya ang naririto sa Taiwan. Ang mga imigrante dulot ng kasal ay umaabot na rin sa 200,000 tao, at ang mga anak (pangalawang henerasyon) ng mga imigranteng ito ay umaabot na rin sa bilang ng 300,000. Ang kanilang mga literatura at mga karanasan sa buhay ay nagpapayaman sa kultura ng Taiwan, at ang kanilang mga isinusulat na panitikan ay isang bahaging hindi na mawawalay sa literatura ng Taiwan.

Ang  pagganap ng Migrants' Literary Awards ay upang himukin at bigyan ng lakas ng loob ang mga imigrante at mga dayuhang manggagawa na siyang nagbibigay ng kanilang mga likhang literatura, at upang mapanatili itong mahalagang kasaysayan sa historya. Nagpapalaganap ng estilong pampanitikan ng mga nakakarating sa magkakaibang lugar (dayuhang manggagawa), mga may dalawang lugar na maituturing sariling lalawigan na pinanggalingan (imigrante) at mga may dugo ng magkaibang lahi (anak ng mga bagong imigrante).

Unang Gantimpala $100,000
 Inaanyayahan ang lahat na sumali.

關於移民工文學獎

移民工文學,顧名思義,是以移民(外籍配偶)與移工(外籍勞工)為主體,所生產出來的文學。

此刻的台灣,來自東南亞的移工將近五十萬人,婚姻移民將近二十萬人,新住民二代也已達三十萬人。這些人的文化與生命經驗,豐富了台灣,而她/他們的書寫,亦是台灣文學不可分割的一部分。

移民工文學獎的舉辦,即是為了鼓勵、並留下這段可貴的歷史。藉由以移民、移工為主體所生產的文字創作,呈現異地漂流(移工)、兩個故鄉(移民)、雙重血緣(新住民二代)的文學風貌。

首獎十萬元,敬請共襄盛舉。